ZARZĄD
PZHGP 0145 PSZCZYNA

PREZES

DAJKA ZDZISŁAW - telefon kontaktowy 608 439 848

SKRETARZ

KOZIK RAFAŁ

V-CE PREZESI

FIGOŁUSZKA ADAM - V-ce Prezes do spraw lotowych
FOLTYN JÓZEF – V-ce Prezes do spraw finansowych
PITLOK KRZYSZTOF – V-ce Prezes do spraw gospodarczych

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

DYRDA PIOTR
JUCHA TADEUSZ
KURCIUS ANDRZEJ
MAJOR TADEUSZ